kronoloogia sõjandus pargid bastionidel bastionikäigud kodu
 

Elu käikudes pärast tsiviilkaitset

1980. aastate esimesel poolel ei kasutatud Harju- ja Lindamäe bastionikäikudesse rajatud varjendeid enam tsiviilkaitse eesmärgil ja sinna leidsid tee punkarid, kes kasutasid mahajäetud varjendeid vaba aja veetmise paigana. Selleks ajaks olid käikudesse jäänud vaid mõned narid, siiski olevat veel töötanud elektri-, vee- ja küttesüsteemid. Käigud sobisid hästi ööbimispaika otsivatele noortele, kes ei saanud koduste probleemide tõttu mujal ööbida või olles seadustega pahuksisse läinud, end seal miilitsa eest peitsid. 1980. aastate lõpus võeti vana varjend kasutusele Kunstifondi skulptuurihoidlana. Kesiste hoiutingimuste ja vähese turvalisuse tõttu (ruumidesse murti tihti sisse ja kunstiteosed said kannatada) hakati aga peagi otsima uut hoiustamiskohta. 1990. aastate algul koliti skulptuurid üle Sakala keskusesse. 1990. aastate alguses asusid käikudesse elama kodutud. Tänaseks ei tea enam keegi, kui palju kodutuid Harjumäe ja Lindamäe käikudes elas ja kes need elanikud olid. Üldiselt sealsetele kodututele tähelepanu ei pööratud, v.a juhtudel, kui nad lõkete tegemisega tulekahjusid põhjustasid.