kronoloogia sõjandus pargid bastionidel bastionikäigud kodu
 

1930. aastatel kohandati Rootsi ja Ingeri bastionide käigud ümber õhu- ja gaasikaitse varjenditeks, mis pidid hädaohu korral mahutama kuni 1000 linnaelanikku. Käike kasutati pommivarjendina veel II maailmasõja ajal. Nõukogude perioodil rajati bastionikäikudesse tsiviilkaitsevarjendid iseseisva elektri- ja ventilatsioonisüsteemi, veevarustuse ja keskküttega, siin ei puudunud isegi telefoniside. 1980. aastate lõpus kasutati käike mõnda aega Kunstifondi skulptuurihoidlana, 1990. aastate alguses leidsid neis elupaiga aga kodutud, kes elasid käikudes veel uue sajandi alguses.