kronoloogia sõjandus Tallinn enne ja nüüd Bastionikäikude korrastamine kodu
     

Esimesed uurijad käikudes kohtusid ka sinna elama asunud kodututega