kronoloogia sõjandus Tallinn enne ja nüüd Bastionikäikude korrastamine kodu
     

Kurtiinvalli alune käik 2004. aastal