kronoloogia sõjandus Tallinn enne ja nüüd Bastionikäikude korrastamine kodu
 

Bastionikäikude korrastamine

Bastionikäikude korrastamine laiemale üldsusele eksponeerimise eesmärgil viidi läbi aastatel 2004-2007, käigud avati külastajatele 2007. aasta veebruaris.
Harju- ja Lindamäe all olevate käikude korrastamise ja eksponeerimise mõttega tuli ehitusinsener Heino Uuetalu välja juba 2000. aastal. 
Järgmisel aastal koostati Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti palvel hinnang bastionide ja nende alla asuvate käikude olukorra kohta ning esitati ettepanekud nende restaureerimiseks ja eksponeerimiseks.
2003. aasta kevadel kommunikatsioonitrassi kaevamisel juhuslikult avatud Wismari raveliini käigud tõstsid tunduvalt nii rahva kui ka linnavõimude huvi Tallinna vanade kindlustuste ja nendes peituvate käikude vastu.
2005. aastal andis riik Harjumäe Tallinna munitsipaalomandisse, mis andis linnale vabad käed bastionikäikude uurimiseks, puhastamiseks ning ekspositsiooniplaanide tegemiseks. Juba samal aastal teostasid AGU-EMSi arheoloogid Ingeri ja Rootsi bastionide sees olevates käikudes vajalikud uuringud. Taasavati mitu varem suletud trepikäiku ja võeti maha müür, mis eraldas Ingeri bastioni käikude niisket osa kuivemast, varjendiks ehitatud osast.
2005–2006. aastal tegeldi käikude puhastamisega, kusjuures koristamisel viidi sealt välja üle 800 m3 kive ja mulda. Järgnes uue elektrijuhtmestiku, ventilatsioonisüsteemi ja tuletõrjeseadmete paigaldamine. Käigud said taas valgustuse. Samal ajal kavandati Tallinna Linnamuuseumis, mille filiaaliks bastionide käike planeeriti, juba tulevast ekspositsiooni.
25. veebruaril 2007 avati bastionide käigud 400 m ulatuses külastajatele. Huvi käikude vastu oli suur: juba avapäeval külastas Rootsi ja Ingeri bastionides olevaid käike u 3000, esimese aasta jooksul u 23 000 inimest.