kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu

Umbes 1284. aastal sai Reval Hansa Liidu liikmeks.

Hansa (gooti keeles – jõuk, ühendus) Liit tekkis 13. sajandi viimasel veerandil Põhja-Saksa, Madalmaade ja Vana-Liivimaa linnade ühendusena kohalike kaupmeeste huvide kaitseks. Liit püsis formaalselt kuni 1669. aastani.