kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1780. aastal sai Peterburi ametliku linnavapi.