kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1789. aastal hakkas ilmuma Tartu esimene ajaleht „Dörptsche Zeitung“, millel veergudel kajastati muuhulgas Prantsuse revolutsiooni sündmusi.