kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1791. aastal alustas Riia eeskujul tegutsemist Tartu linnakodanike selts „Bürgermusse“.