kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu

1812. aasta juulis põletati lähenevate Napoleoni vägede kartuses maha Riia eeslinnad.