kronoloogia

Pronksiajal (1800-500 a.eKr) püsis asustus jätkuvalt samas piirkonnas, mida tõendavad selle perioodi asulate, kivikirstkalmete ja varaste põldude leiud Jõelähtme ja Saha-Loo ümbrusest.

Nooremal pronksiajal (u 800 a.eKr) kujunes Tallinna lähiümbruse olulisimaks keskuseks Iru kindlustatud asula, mis püsis kuni 500. aastateni eKr ja jäeti siis maha.