kronoloogia

Uuesti on Irusse asutud rauaaja algul (4. sajandil eKr). Asula püsis kasutuses kuni 2. sajandi keskpaigani eKr, siis hüljati see jällegi. Koos eelrooma rauaaegse asustusega rajati ümbruskonda tarandkalmed.