kronoloogia

Esimese aastatuhande keskel pKr. ehitati Irusse linnus, mille jalamile tekkis avaasula. Linnus hävis tules üheksandal sajandil, kuid ehitati kiiresti üles ja kindlustati paekivist valliga.

Iru oli tõenäoliselt piirkonna olulisim kauplemiskeskus, mille tähtsust tõstis tollal veel laevatatav jõgi. See võimaldas ka meretagustel kaubitsejatel piirkonna majanduselus kaasa lüüa. Oletatavasti 11. sajandi esimesel poolel jäeti Iru linnus ja avaasula lõplikult maha. Tõenäoliselt põhjustas linnuse hülgamise asjaolu, et maatõusu tagajärjel oli jõgi muutunud kärestikuliseks ning vanemaid ja väiksemaid laevu asendanud suurte laevade jaoks jäi see liiga madalaks. Kauplemiskoht viidi jõesuust tunduvalt lääne poole, Tallinna lahe rannikul asuva Toompea kaljurünka äärde.