kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu

1330. aastal alistus Riia linn Liivi ordu vägedele ja oli sunnitud ehitama uue ordulinnuse.