kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
     

Haigusi ja muidki inimsoo hädasid seostati erinevate astronoomiliste nähtustega, planeetide seisu, sabaga tähtede, tuulte suuna ja palju muuga