kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1571. aasta jakobipäeval haaras Tallinna järjekordne katkulaine, mille tagajärjel jäänud linlastest alles vaid pooled.

Taud sai alguse apteegist ning kroonik Balthasar Russowi väitel: “ ... ei juhtunud see kahtlemata ilma iseäraliku jumala seadmiseta. Kõikvõimas Jumal nimelt tahtis sellega näidata, et rohud ei suuda midagi kolme peanuhtluse vastu, nimelt katku, sõja ja kalli aja vastu, millega Jumal sõnakuulmatuid maid ja linnu nuhelda võtab, vaid et niisugustes hädades Jumala sõnale vastavalt paremaid rohtusid ei leidu kui patukahetsus ja meeleparandus ning vaga palve Kõikvõimsa Jumala poole, et ta seda karistust kergendaks.”