kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu
 

1899. aastal avati park Viruvärava mäel.

Alates 1550. aastast suletult seisnud Viru värava esisele alale kuhjati 17. sajandil Bremeni bastioni muldkehast toodud muld. 19. sajandil lammutati linna liiklust takistama hakanud Viru värava peatorn ja eesvärav. Aastal 1888 kaevati bastion Viru tänava pikendustööde käigus kaheks, neist suurem, lõunapoolne osa renditi Eestimaa Aiandusseltsile. 1899. aastal avati endisel bastionil vabakujuline ja bastioni-esise purskkaevuga regulaarstiilis park. Linnarahvale mõeldud haljasala sai nimeks Virumäe aed, kuid romantikalembesed kodanikud ristisid selle peagi Musumäeks.