kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu
     

Diele 19. sajandil

19. sajandi keskel oli veel säilinud mitmeid keskaegseid dielesid. Neist olid nüüd kujundatud eeskojad, mille kaudu pääses korteritesse. Piltidel märkame suuri dielekappe, mis võivad pärineda 17.–18. sajandist, kappide ees seisab vanker. Suures osas säilinud keskaegsesse miljöösse on siin oma panuse andnud ka järgnevad ajastud. Kindlasti pakkus 19. sajandi Tallinn vaatajale rohkem ajaloolisi detaile kui tänapäeval, sest hilisemate põhjalike ümberehituste ja sõdade käigus on paljugi kaduma läinud. Ka kunstiajalooliselt oli toonane Tallinn veel üsnagi „valge laik” kaardil ning igapäevases kasutuses võis veel leiduda mitmeid vanu sajanditetaguseid tarbeesemeid.