kronoloogia sõjandus pargid bastionidel bastionikäigud kodu
     

Standardmööbel

1960.-70. aastate kodu ilmet kujundas suuresti kauplustes saadaolev standardmööbel. Kahjuks liigagi sageli viidi prügimäele ka väärtuslikku vanamööblit. Käesoleva kataloogipildi moodsast köögist muudab huvitavaks kujundaja otsekui kontrastiks pandud vaade vanalinnale. Toona leidus vanalinnas nii täielikult heakorrastamata ühiskortereid kui ka moodsaid elukortereid. Lakooniline modernistlik kujundus rõhub vastukaaluks möödunud sajandite detailirohkusele muuhulgas ka hügieenilisusele; piisab, kui võrrelda antud interjööri kasvõi näiteks mõne 15.–16. sajandi gravüüriga köögist. Ja kuigi vanalinn oli 1970. aastatel veel üsnagi mahajäetud, on antud foto kõnekas näide sellest, et juba tollal oli seal võimalik kaasaegselt elada.