kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu
     

Sõrestikehitis koos vitstaradest ümbritsetud juurviljaaedadega, keskel väike kanaaed