kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu
     

Viru tn. 18

Esiplaanil vasakul näeme 19.sajandi keskel tüüpfassaadi eeskujul ümberehitatud maja Viru tänaval. Keskaegne kitsas ja kõrge fassaad oli klassitsismi jaoks, mis vastupidiselt gootikale armastas horisontaalsust, nö „kõva pähkel”. Ahtale fassaadile tuli ära mahutada aknaread, stiilile omased ehisdetailid jpm. Pildil on võrdluseks kõrvuti keskaegse üldilme säilitanud kõrvalmaja ning tüüpfassaadi järgi ümberehitatud maja. See oli aeg, mil linna püüti moderniseerida.