kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
 

Hilisgooti maja

Revali üldilmet kujundasid veel eelmisest sajandist tuntud kõrge otsaviiluga hilisgooti elamud. Selliseid maju moderniseeriti enamasti vaid osade kaupa, kaasaegseid detaile lisades. Nii näiteks levisid 15. sajandi lõpust raidkivist etikud, mida kõige rohkem paigaldati majadele alates 16. sajandi II veerandist. See mood jäi püsima kuni 17. sajandi lõpuni.
Kui raidkivist portaalid olid enamasti veel gooti stiilis teravkaarsed, siis fassaade kaasajastati juba uute, kaunilt kujundatud ustega.
Ka interjöörid said uute detailide abil moodsama ilme. Näitena toonasest sisearhitektuurist on säilinud mitmeid raidkivist siseportaale, aknasambaid ja -palesid, aga ka rohelisi, hallikassiniseid, grafiitmustriga või mitmevärvilisi ornamenteeritud ahjukahlite fragmente. Selliseid hakati kasutama 15. sajandi lõpus ja 16. sajandi alguses.
Seega võib öelda, et kuigi üksikuid maju ehitati juba ka ulatuslikumalt ümber moodsat elulaadi silmas pidades (nt ühe suure peretoa asemel mitmetoaline elamu), jäi siiski valdavaks uute detailide kasutuselevõtt ning suuremad muutused lükkusid järgmisesse sajandisse.