kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
 

Uusaegne elamu

Muutused ei küsi sajandinumbrit, vaid kulgevad vahel märkamatute protsessidena. Mida aeg edasi, seda suuremaid nõudmisi kodule esitati.17. sajandil ei peetud enam luksuseks keskaegse jõuka kaupmehe kombel kogu perega ühes suures elutoas elamist. Juba 16. sajandil hakati rajama täiesti uut tüüpi elamuid. Nende tänavapoolne sein ei olnud enam kõrge kolmnurkse otsaviiluga, vertikaalselt kõrgusesse suunatud, moodsa maja katus oli tänavaga paralleelne.Kui keskaegse Revali tänaval seistes võis end kujutleda otsekui draakoni lõugade vahel – kummalgi pool „hammastena” majade viilkatuste otsad, – siis uusaegse maja juures ehitati mitu sellist viilkatust kokku. Sageli maja üldkuju siiski säilis ja eluruume saadi juurde endisi laokorruseid ümber ehitades. Keskaegse kaupmeheelamu eestoa suurest dielest kujundati uhke barokse puittrepiga fuajee või jaotati see väikesteks ruumideks. Esinduslikumad eluruumid koliti nüüd ülakorrustele ja suurema kodu üheks koostisosaks sai pidulik saal. Ka neid fassaade, mis säilitasid oma keskaegse üldilme, võidi detailide abil kaasaegsemaks muuta. Nii näiteks said mitmed keskaegse otsaviiluga kaupmehemajad endale „pitsilised” puidust viilulauad või tippu baroksed viilukivid koos sepistatud tuulelipuga, vahetati välja välisuksed jm. Interjööri oluliseks kujundusvõtteks said maalitud talalaed, raiddetailid ning ka seinamaalingud. Uhkemates elutubades olid olulisel kohal ka raidkiviraamistuses ja sammastega kaunistatud aknad. Mööbli osas oli veel väga levinud kirstude kasutamine, aga leidus juba ka kappe. Moodsad detailid esinesid sageli, nagu eelmisel sajandilgi, eelkõige interjöörides, sest see oli kodanikele kõige taskukohasem. Enamasti uuendati mööbliesemeid, toad said endale tahveluksed, mida kaunistasid sepishinged. Kaasaegsus võis väljenduda ka nipsasjades ja kodutarvetes, nagu näiteks toidunõud. 17. sajandi linn ja selle elanikud ei olnud veel nii rikkad, et võinuks siin ette võtta väga põhjalikke ümberehitusi, mille tagajärjel oleks linnapilt põhjalikult muutunud. Ka pärinesid majade müürid veel valdavalt 15.-16. sajandist.