kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu

I periood (13. saj. II veerand)

Sõrestikehitis koos vitstaradest ümbritsetud juurviljaaedadega, keskel väike kanaaed.