kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

Piinaja mõisnik

(Anno) 1535 sai Johann Uexküll Riisiperest hukatud ja on tema naisele kõik tema taskutes leidunu, tema mõõk, surnukeha, palverõivad jne. jälle saanud tagasi antud, ainult need rõivad, mis tal hukkamise ajal seljas olid, kuuluvad timukale. Nendega ei ole rael midagi tegemist. (Lisalehel) Anno 1535 (7.) mai päeval sai auväärne Johann Uexküll Riisiperest mõõgaga hukatud. Ta oli esiteks oma talupoja (postile) üles tõmmanud ja raskelt piitsutanud ja seejärel jalapakku pannud ja kaks ööpäeva vangikongis raskes külmas hoidnud nii, et ta jalad jäässe läksid. Seepeale võttis ta kaika ja lõi teda alla vastu jäätunud jalgu ja seejärel kaikaga kaks korda vastu pead nii, et mees elust surma läks. Seda on ta nii tunnistanud foogtide N.N.N. ja varakate kodanike N.N.N. ees. Mahalöödud talupoja sõbrad ja tema vend olid tema (Uexkülli) puutumatuse linnas keelustanud ja ta tuli peale seda linna ja sai nii talupoja sõprade poolt kohtusse kaevatud. Ta tunnistas piinamiseta, et ta niimoodi teinud oli, nagu ülalkirjutatult seisab ja pakkus suurt raha, et sellest (puhtalt) välja tulla: seegile ühte küla ja igal aastal tema eluaja jooksul seegile last rukkeid ja linnale 1000 marka. Seda ei võinud kohus lubada. Rikastele nagu vaestele peab (ühtemoodi) tegema. Jumal halastagu hingele!