kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

Lindpriiks saunas ja aasal

Kriminaalasjas in puncto Homicidii (tapmises) Abraham Abrahamson Poppiuse vastu tehtud kõrgeaulise Raekohtu otsus: Hiljuti möödunud aasta 16. augustil oli juba mainitud Abraham Abrahamson Poppius õhtul kella viie ja kuue vahel härra Herman zur Mühle poe ees ühel selles linnas viibival Jaskoks nimetatud töömehel mõõgaga läbi vasaku silma torganud, millest haavatu otsekohe maha kukkus ja teisel päeval, kui 17. august (oli), ka kohe kella 10 ja 11 vahel surnud. Ja kuigi tegija ka värskelt teolt tabati ja vahi alla viidi, seesama enese ometi varsti pärast seda vanglast vabaks smugeldas ja põgenes. Ehkki ta juba järgneval, 3. oktoobril 1668 aastal ühe avaliku kuulutuse või publicum Edictum´iga välja kutsuti ja temale 8. jaanuari päev käes oleval 1668. aastal pro termino (tähtajaks) määratud (oli), sellegipärast sellise küllalt pika praeguseks on 14 päeva ajast üle läinud ajavahe vältel, ei ole välja ilmunud, saab tema Abraham Abrahamson Poppius käesolevaga tagaotsitavaks määratud sellisel kujul ja nii, et ta kirikus ega teel või teistes jumalakodades, ei veel ega maal, aasadel ega väljadel, saunades ega oma isiklikus voodis ei pea rahu leidma, kuni ta oma keiserliku õiguse järele pälvitud karistuse kannatab. V.R.W. Publicatum Tallinn 22. jaanuaril Anno 1669. Ex speciali mandato Ampl. Senatus subscripsit
Henricus Fonn. V. Syndicus.