kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu

1392. aastal kinnitati Novgorodi linna ning Lüübeki, Visby, Riia, Tartu ja Tallinna linnade vahel Niebuhri rahuleping, mis lõpetas senised konfliktid ja tagas mõlemale poolele vaba kauplemise.