kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu

1237. aastal viibis paavsti legaat Modena Wilhelm taas Eestis ja Toompeal. Muuhulgas andis legaat Püha Ristija Johannese leprosooriumile üle loakirja annetuste vastuvõtmiseks. Tegemist on vanima säilinud dokumendiga Tallinnas.

Sama aasta 7. juunil  sobitas  Modena Wilhelm Stensbys lepingu Saksa ordu ja Taani vahel, millega Taani sai tagasi oma valdused Põhja-Eestis (v.a Järvamaa).