kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1492. aastal keeldus raad allumast Vana-Liivimaa seisuste esindusorgani, Maapäeva nõudele anda välja linna pagenud talupojad.