kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1442. aastal jäi Novgorodi hansakontor Lüübeki ja Vana-Liivimaa linnade vahel sõlmitud lepinguga Vana-Liivimaa linnade juhtimise alla.