kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1449. aastal läks Gotland koos Visbyga Taani valdusesse.