kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu

15. mail 1248 mainitakse esmakordselt Lüübeki linnaõigust ja raadi Revalis. Samal ajal tegutses Toompea linn maa- ja rüütliõiguse alusel.