kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1558. aasta 21. juulil tegi vene väepealik Šuiski Revalile alistumisettepaneku, mille linn tagasi lükkas.