kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

6. juunil 1561 vandus Reval truudust Rootsi kuningas Erik XIV-le.

Kuidas Tallinn Rootsi omaks sai
"Kui nüüd Tallinna linn moskoviidi pärast suures mures oli, kes järele jätmata väravate alt loomi, kodanikke ja talupoegi minema viis, ja keegi turvaliselt väravatest välja ei võinud minna ning mingit pääsemist ei teatud, pidid nad säherduses hädas Rootsi kuningalt Ericuselt, 14. sellenimeliselt, abi paluma, saatsid niisiis kuninga juurde isandad raehärra Johan Smedemanni ja oldermann Jost tor Hake säherduse ülesandega, et nad temalt teatava rahasumma küllaldase tagatise peale linna heaks paluma pidid ja seejuures ka järele kuulama, mida nad tema poolt loota võiksid, kui venelane Tallinna linna asuks piirama. Mispeale kuningas vastas, et tal polevat raha laenamiseks, vaid, kuna linn suures hädaohus viibivat, Liivimaa ordumeistri või muidu kellegi teise poolt abi ja trööst kaheldav olevat, mistõttu (linn) lõpuks moskoviidi kätte ja võimusesse sattuda võivat, mis temale siis tülikas oleks ja (ta) moskoviiti meelsasti naabriks ei tahtvat, siis soostuvat ta neid oma hoole alla võtma sel kombel, (et) kui nad enda Rootsi krooni kaitse alla anda tahaksid, siis olevat ta nõus neile mitte ainult raha, vaid ka kahurite, laskemoona, toidumoona ja kõige vajalikuga heldelt appi tulema ja neile nende vanad privileegid ja õigused alles jätma ja neid igaühe vastu kaitsma ja varjama. Säherduse vastuse ja otsusega tulid saadikud tagasi Tallinna ja esitasid raele säherdustest ettepanekutest omakorda aurande, mispeale nad nii palju kui vaja nõu pidasid."