kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1565. aastal pühitseti Toompeal ametisse esimene luterlik piiskop Peter Foling.