kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1584. aastal kaotas Reval õiguse apelleerida raekohtu otsuste peale Lüübeki raele. Nüüdsest tuli pöörduda Stockholmi õuekohtusse.