kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1524. aasta sügisel saavutas rändköösner Melchior Hofmann oma jutlustega Tartu alamrahva poolehoiu.