kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

18. juulil 1558 alistus Tartu linn Liivi sõja käigus Vene vägedele, kuid säilitas oma privileegid.