kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1558. aasta oktoobris küüditati osa Tartu elanikke lühiajaliselt Pihkvasse.