kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1602. aastal vallutasid poolakad Jan Zamoyski juhtimisel suure osa Eestist ja jõudsid välja Revalini.