kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

16. oktoobril 1675 andis kuningas korralduse väikegildide ühendamiseks. Gildid olid selle otsuse vastu, mis tõi kaasa tülisid ja sisevastuolusid. Gildid ühendati 1699. aastal.