kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1603. aasta suvel alistus toidunappusest ja taudidest nõrgestatud Tartu Poolale.