kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1630. aastal avati Tartus kindralkuberner Johan Skytte eestvõttel kubermangu kõrgeim kohtuinstants, Liivimaa õuekohus.