kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1645. aastal läks Visby Brömsebro rahulepingu alusel Rootsile.