kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1656. aasta oktoobris alistus Tartu pärast 77 päeva kestnud piiramisi Vene vägedele.