kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1657. aastal kinnitas tsaar Aleksei Tartu linnale laialdased privileegid, kuid ei lubanud linnakodanikel lahkuda talle kuuluvatelt aladelt.