kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1699. aasta novembris kolis Tartu Ülikool Põhjasõja puhkemise kartuses Pärnusse.