kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu

15. juunil 1219 toimus taanlaste lahing eestlastega Toompea linnuse all. Selle tulemusel kehtestati Põhja-Eestis Taani ülemvõim, milles kuningas teostas oma võimu asehaldurite kaudu.

Lahinguga on seotud ka imepärane Taani lipu saamise lugu, mille kohta kirjutab 16. sajandi Taani kroonik Petrus Olai järgmiselt: "Kui eestlased lõid taanlased 15. juunil 1219 lahingus põgenema, siis heitis Issand Jumal taanlastele taevast valge ristiga punase lipu, mille all võideldes sundisid taanlased paganad põgenema."

Selle pärimusega seoses tuleb märkida, et Revali linna ja Dannebrogi (Taani lipu) vahel leidub tõepoolest ajalooline side, sest Revali vapil oli 1564. aastani kujutatud valget risti punasel kilbil. Tallinna väikesel vapil on Danneborgi mõju tänaseni näha.


"Ja rävalased ja harjulased kogusid nende vastu suure sõjaväe ja saatsid oma vanemad kuninga juurde salakavalate rahusõnadega. Ja kuningas uskus neid tundmata nende salakavalust ja andis neile kingitusi ja piiskopid ristisid nad, saates nad rõõmuga minema. Omade juurde tagasi pöördunud, tulid nad kolme päeva pärast kogu oma sõjaväega õhtu eel, kui söögiaeg möödas oli, ja tungisid viiest kohast taanlastele kallale, võideldes nendega ootamatult. Ja mõned neist, arvates, et kuningas on telgis, mis oli auväärse Eestimaa piiskopi Theoderichi oma, tungisid tema juurde sisse ja tapsid ta, ning teised, jälitades muid, tapsid paljusid nende hulgast. Isand Wenezlaus aga seisis oma slaavlastega orus, mis oli mäe merepoolsel nõlval. Ja nähes neid lähenevat, astus neile kohe vastu.Ja võideldes nendega, ajas ta nad põgenema ja jälitas neid, maha lüües ja tappes neid teel. Teised eestlased aga, kes taanlasi jälitasid, nähes nende põgenemist, kes slaavlastega olid võidelnud, jäid ka ise seisma, jättes taanlaste tagaajamise katki. Ja kogunesid kõik taanlased ühes kuningaga ja mõned sakslased, kes olid koos nendega, ja astusid eestlastele vastu, võideldes vapralt nendega. Ja eestlased põgenesid nende eest. Ja pärast seda kui kogu nende hulk on põgenema aetud, ajasid neid taanlased koos sakslaste ja slaavlastega taga ja tapsid väikese hulgaga neist enam kui tuhat meest ning ülejäänud põgenesid. Ja kuningas tänas ja piiskopid jumalat võidu eest, mille jumal oli neile paganate üle andnud."