kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

13. märtsil 1712 kinnitas keiser Peeter I Revali linna privileegid, mis tagasid linnale saksakeelse asjaajamise ning luterliku usu.