kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1734. aastal lõpetati Ivan Zarudnõi ikonostaasi ülesseadmine Issanda Muutmise Peakirikusse.